23 12 2020

Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

Koronavirüs salgınından işleri veya işletmeleri zarar gören esnaf, sanatkâr ve gerçek kişi tacirlere verilecek desteğe ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar” 23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlük kazanmıştır.

Anılan karar uyarınca Ticaret Bakanlığı tarafından karşılıksız olacak şekilde hibe desteği sağlanacak olup bu destek kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanacak programlar çerçevesinde esnaf, sanatkâr ve gerçek kişi tacirlere doğrudan hibe ve/veya kira desteği şeklinde gerçekleştirilecektir.

Doğrudan gerçekleştirilecek hibe desteği, 3 ay boyunca ödenmek üzere aylık 1.000 Türk Lirasıdır. Doğrudan hibe desteğinden faydalanılabilmesi için 14.12.2020 tarihi itibarıyla;

  • Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar,
  • Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,
  • Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar, faydalanabilecektir.

14.12.2020 tarihi itibarı ile koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren gerçek kişi tacirler de doğrudan hibe desteğinden yararlanabilecektir.

Yukarıda anılan “doğrudan hibe” desteğinden yararlananlardan iş yerleri kira olanlara üç ay ödenmek üzere büyükşehirlerde aylık 750-TL, diğer illerde ise aylık 500-TL kira desteği verilecektir. İş yeri kira bedelinin, kira desteği tutarının altında olması durumunda yalnızca iş yeri kira bedeli kadar kira desteği verilecektir.

Yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı hükümlerini yürütmeye Ticaret Bakanı görevli kılınmış olup hibe desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esasların da Bakanlıkça belirlenmesine karar verilmiştir. Anılan karar uyarınca hangi esnaf, sanatkâr ve gerçek kişi tacirlerin hibe desteğinden faydalanabileceği ilerleyen günlerde Bakanlık tarafından yapılacak tespitler ve açıklamalar ile netlik kazanacaktır.

Diğer Yayımlar