2 08 2021

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Ciro Kaybı Desteği Yapılacak

3506 sayılı “Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar” 6 Şubat 2021 tarihinde 31387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Anılan karar ile koronavirüs salgınında faaliyetleri kısıtlanan ve bu nedenle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.

İlgili kararda ciro; “işletmeler tarafından bir takvim yılının ilgili dönemine ilişkin olarak vergi dairelerine verilen katma değer vergisi beyannamelerinin “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)” satırlarında yer alan tutarların toplanması suretiyle bulunan tutar” olarak ifade edilmiştir.

2020 takvim yılına ilişkin cironun 2019 takvim yılındaki ciroya oranla azalmış olması “ciro kaybı” kabul edilecek ve anılan karardaki diğer şartların mevcut olması halinde bu işletmelere karşılıksız destek sağlanacaktır.

İşletme cirolarının tespitinde 27.01.2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınacaktır. 27.01.2021 tarihinden sonra 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler, düzeltme beyannameleri olsa dahi ciro hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

Ciro kaybı desteğinden, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon TL ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan işletmeler faydalanacaktır. İşletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının, 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’ü esas alınarak sağlanacak ciro kaybı desteği 2.000-TL’den az ve 40.000-TL’den fazla olmayacaktır.

Anılan karar kapsamındaki ciro kaybı desteği ile 22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar kapsamında düzenlenen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelere verilecek tutar, ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek ve varsa artan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecektir. 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ilişkin yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç olarak Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ciro kaybı desteğine ilişkin programın detayları, başvuru süresi ile diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulacaktır. Nihayetinde koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri kısıtlanan ve bu nedenle ciro kaybı yaşayan işletmelerin Bakanlık duyurusunu yakından takip etmesi ve yasal süre içerisinde destek programına başvuru gerçekleştirmesi önem arz etmektedir.